کادر بانک عوض شده بود و در بدو ورود ، به کارمند بانک سلام کردم و گفتم به شعبه ی شهید طاهر بقال خوش امدی !!!
سرش را بالا اورد و گفت : ممنونم اقای مجدی . با تعجت نگاهش کردم . قیافه اش اشنا بود اما او را نمی شناختم . به برچسب اسامی را نگاه کردم . نامش اقای ” عبدالکریم محمد خیری ” بود .
بدون مقدمه پرسید : اقای مجدی از سایتتان چه خبر ؟
گفتم : شما از کجا می دانی ؟
_ ببخشید انگار سایتتان جهانی است و هر کسی می تواند ان را ببیند .
_ می دانم . اما جالب است که شما سراغ ان را می گیرید !!!!
– من علاقه ی خاصی به سایتتان دارم و دلیلش ان است که خودم اهل ” لوایه ” هستم و مرتبا” سایتتان را چک می کنم .
– مرتبا”
– هر روز . تعجبم افزون شد و با تاکید گفتم :
– هر روز !!!! پاسخ داد : بله هر روز . سایت خوبی دارید . سایتی خودمانی و ساده .
پرسیدم ولی هیچگاه دیدگاه نمی زنی ؟
– من تو تاریکی نشسته ام و روشنایی رو می پام
و ادامه داد : امسال واقعا” لوایه را متحول کرده بودید . گزارش هایت را هر روز می خواندم و از ماوقع لوایه کاملا” مطلع بودم . پرسید :حالا مدیریت سایت به عهده ی چه کسی است ؟ گفتم : اقا حامد .
گفت : حامد فرزند خواجه ناصر .ماشا الله به حامد . موفقیت های کشوری را پشت سر گذاشته است و پا در عرصه ی جهانی گذاشته است .
خیلی برایم جالب بود . شخصی را که من اصلا” حتی نامش را نمی دانستم همه ی ما را می شناخت و حامد را به خوبی رصد کرده بود .
به خود می بالیدم که در این سایت دخیل هستم و توانسته ایم هر کداممان به هر بهانه ای ، گوشه ای از تاریخ ، موفقیت ها ، افراد سرشناس و پیروزی های فامیلمان را حداقل به همشهریانمان معرفی کنیم .
قصد خداحافظی داشتم که گفت : می دانی سایتتان پارسال خیلی کند بالا می امد اما امسال سرعتش هم خیلی خوب شده است . انگار از خواجگان مجدی پول درست و حسابی گرفته ای ؟!!!!!!!!
واقعا” خوشحال شدم که یک همشهری ، اینچنین سایت خاندانمان را پیگیری می کند و حتی به سرعت بالا امدن سایت هم دقت داشته است .
بیایید قدر خودمان را بدانیم و در زیر بیرق این سایت وحدت خود را حفظ کنیم . انشا الله