سال نو را به تمامی خاندان مجدی و وابستگان تبریک عرض می نمایم

خاندان مجدی علاوه بر ازدواج های درون فامیلی زیاد  به  دلیل گستردگی و بزرگی با خانواده های بسیاری در سطح ایران وصلت نموده اند که بنده  نام خانوادگی تعدادی از آنها را  که بطور مستقیم با خاندان وصلت کرده اند جمع آوری نموده ام و برای آشنایی عزیزان در اینجا قرار داده ام . لذا از شما تقاضامندم با بازدید کامل از این مطلب  نام خانوادگی کسانی را که از قلم افتاده اند و بنده آنها را ذکر ننموده ام را در دیدگاههایتان بیان نمایید .  در ضمن از تمامی کسانی که بنده را یاری نموده اند تا این فامیل ها را جمع آوری نمایم صمیمانه تشکر می نمایم

۱- آباد
۲- آتشکده
۳- آسایش
۴-آگهی
ا
۵-احمدی شریفی
۶-اسدی
۷- اسدالهی کاشانی
۸- اسلامی
۹- اصلانی
۱۰- افشار
۱۱- افضل پور
۱۲- افضل زاده
۱۳- الله وردی
۱۴- اناری
۱۵- انجیری
۱۶-انجیری زاده
۱۷- انصاری
۱۸- ایزدپناه
ب
۱۹- باغ پا
۲۰- بدیعی
۲۱- بستام
۲۲- بیغم
۲۳- بیدزر
۲۴- بینش پور
۲۵- بتی
۲۶- بهینه
پ
۲۷-پاپی
۲۸- پریدار
۲۹- پور ملک دزفولی
۳۰- پورمخولی
۳۱- پیام فر
۳۲- پرورش
۳۳- پناهی بزاز
ت
۳۴- تفاح
۳۵- تقی پور
۳۶- تویسرکانی
۳۷- ترابی زاده
ث
۳۸- ثابت قدم
۳۹- تاج
ج
۴۰- جاویدنیا
۴۱- جنتی پور
۴۲- جواهرفروش
۴۳-جودکی
ح
۴۴- حلاجی دزفولی
۴۵- حاجیوند
۴۶- حلوایی
۴۷- حسینی
۴۸- حبیبی
خ
۴۹- خوش پوری
۵۰- خیلا
۵۱- خبازیان
۵۲-
۵۳- خلج قصاب
چ
۵۴- چکشی
د
۵۵- دباغ
۵۶- دفتری
۵۷- دلگیر
۵۸- دیناروند
دیانی
ر
۵۹- راست باف
۶۰- رستگارفر
۶۱- رشک بهشتی
۶۲- رشیدی نیا
۶۳- رکاب محمدی
۶۴- رییسی
۶۵- رایگان
ز
۶۶- زادسر
۶۷- زربخش
۶۸- زینی زاده
۶۹- زیرئی
۷۰-زهتاب
س
۷۱- سادات آذرشین
۷۲- سادات آقامیری
۷۳-سادات غفاری
۷۴- سادات هاشمی
۷۵- سازدار
۷۶- ستاره
۷۷-سلطان ذاکری
۷۸-سعادت منش
۷۹- سرشیری
۸۰- سیاه کار
ش
۸۱- شرف الدین زاده
۸۲= شفیع
۸۳- شفیعی
۸۴- شیخی زاده
۸۵- شیرزاد
۸۶- شمعونی
۸۷- شیدا
۸۸- شکوهی
۸۹-شاهپوری
۹۰- شوشی زاده
ص
۹۱- صادقی
۹۲- صفاری نسب
۹۳-صراف پور
ط
۹۴-طالبی فر
۹۵- طالبیان
۹۶- طوافی
۹۷- طهماسبی
۷۸- طاقه بهخور
ظ
۹۹- ظهور زرگر
۱۰۰- ظهوری فر
۱۰۱- ظریفی
ع
۱۰۲- عطار زاده
۱۰۳- عطاری
۱۰۴- عجم
۱۰۵- عطایی نژاد
۱۰۶- عباسی
۱۰۷- عبداللهی
۱۰۸-عدل
۱۰۹-عربی زاده
۱۱۰- علوی
۱۱۱-عصاره
۱۱۲- عبدالشاه نژاد
غ
۱۱۳- غفوریان
ف
۱۱۴- فتحی
۱۱۵- فتوحی
۱۱۶- فرزادی
۱۱۷- فلسفی
۱۱۸-فرخ فر
۱۱۹- فرخیان
۱۲۰- فیروز بخت
ق
۱۲۱- قلاوند
۱۲۲- قائمی
۱۲۳- قصاب دزفولی
۱۲۴- قپانچیان
۱۲۵- قمر زاده
ک
۱۲۶- کیانی نژاد
۱۲۷- کلانتر
۱۲۸- کلانتریان
۱۲۹- کویتی
۱۳۰- کامران
۱۳۱-کمالی فر
۱۳۲- کرمی نسب
گ
۱۳۳- گلاوی
ل
۱۳۴- لوافیان پور
۱۳۵-لیلوه
م
۱۳۶-مداحی
۱۳۷-مومنی
۱۳۸- مرید
۱۳۹- محقق
۱۴۰-معزی
۱۴۱- محمودی
۱۴۲- مرساقیان
۱۴۳- مودت
۱۴۴- مشعلچی
۱۴۵- موسوی
ن
۱۴۶- نژادقصاب
۱۴۷- نیکزاد
۱۴۸-نیلساز
۱۴۹-نظری نژاد
۱۵۰- نجیب پور
۱۵۱- نساج
۱۵۲- نجاتی
۱۵۳- نوربخش
۱۵۴- نعمت
۱۵۵- نوروزی
ی
۱۵۶- یاقوت نژاد
۱۵۷-یزدی زاده
۱۵۸-یزدان
و
۱۵۹- وحدت پناه
۱۶۰-ورشوساز
۱۶۱…………