شاید بعضی ها این اسم را برای اولین بار است که میشنوند شاید هم بعضی ها جزو طرفداران پروپاقرصش باشند .این اسم یک نوع ورزش بسیار خاص است.واز زمانی که بشر به شکار کردن وصدالبته به شکار نشدن نیازداشته این ورزش (به زعم امروز) هم وجودداشته است.

انسانها به طور طییعی گستره ای قابل توجه از حرکات وحالت ممکن رابرای گذر ازموانع را به وجود می آورد واین ویژگی در حرکات کودکان به سهولت و به گونه ای بدیع و پرنشاط وجود دارد اما هنگامی که حرکات آگاهانه را شروع میکند این ویژگی یا توانایی را از دست میدهد که برای بازگشت به آن و ایجاد این توانایی (گذر از موانع به هر شکل که باشند) به پارکور روی می آورند

اولین نشانه های ظهور پارکور در ایران به صورت حرفه ای از سوی امیر حسین ایمانی وکوشا فتحی نژاد در فیلم مستند ۲۰۰۳  که هدف آن نشان دادن گسترش پارکور در دنیا بود در دزفول برای اولین بار استاد مهرداد رکنی به آموزش آن پرداخت و بطور کاملا حرفه ای ورزشکارانی را تربیت کرده است من بعد از آشنایی با آن بسیار علاقه مند شدم و به آن روی آوردم اما بعد از دو ماه رفته رفته فهمیدم که این ورزش بسیار سنگین است وآمادگی های بسیار خاصی را از جمله توان بالای عضلات جسمی سرعت در دویدن قدرت جهش و پرش و خیزش بسیار بالا ( همانطور که در ابتدای مطلب اذعان شد الهامی از حرکات حیوانات بوده که بشر اولیه آنها را برای شکار کردن وشکار نشدن تقلید میکرده است )وانعطاف بدنی فوق العاده زیادی را به همراه سری نترس میطلبد تا شخص بتواند در حال دویدن سریع به هر مانعی مثل: دیوار ،درخت،ساختمانها ،پلکان ،نرده و…در هر ارتفاعی که باشند بگذرد یا از روی آنها بپرد یا باحرکات چرخشی و پشتک زذن بصورت ۳۶۰ درجه آنها را پشت سر بگذارد .

این یکه تجربه ی شخصی بود اما مهم این است که ما روزمان را با حرکت و نشاط و ورزش های مناسب شروع کنیم و از فواید آن که شادابی و خوش خلقی وسلامت جسمی است استفاده کنیم  .

نوشته وتنظیم کننده :ناصر زیزیی فرزند علیرضا