به اطلاع خوانندگان محترم سایت بخصوص افرادی که نمی توانند در مراسم محرم شرکت کنند می رساند که سایت ” دز اوا ” عصر عاشورا بر ” سر لووایه ” مستقر می شود و کل مراسم عصر عاشورا از این سایت پخش زنده خواهد شد. افرادی که تمایل به دیدن این مراسم هستند می توانند با نوشتن ادرس www.dezava.com به راحتی کل مراسم را ببینند.