به اطلاع خاندان عزیزوگرامی مجدی می رسانم که آقای پرویز مجدی فرزند مرحوم عبد الحسین وهمسر گرامی بانو شهلا مجدی به بیماری نارسایی کلیوی دچار گردیده و برای درمان به تهران عزیمت نموده اند به نیابت از طرف خاندان مجدی شفای عاجل این مرد نیکو را از خدوند منان در این روزهای عزیز خواستارم.