به اطلاع کلیه ی نویسندگان محترم سایت می رساند که جلسه ی توجیهی تغییرات سایت در تاریخ یکشنبه ۱۲ / ۶ / ۹۱ ساعت ۱۰ شب در منزل اقای محمد حسن مجدی نسب برپاخواهد شد .
از کلیه ی عزیزان در خواست می شود حتما” در این جلسه شرکت کنند تا از یک طرف برای درج مطلب خود با مشکل مواجه نشوند و از طرف دیگر نظم سایت را با الصاق اشتباه مطلب به هم نریزند .
از تمامی افرادی که تمایل به نویسندگی در سایت را دارند و یا پیشنهاداتی جهت بهتر شدن سایت دارند نیز دعوت می شود که در این جلسه شرکت نمایند.
خواهشمندم قبل از ساعت ۱۰ تشریف بیاورید تا بتوانیم هر چه بیشتر از ” زمان ” استفاده کنیم .
قبلا” از همه شما سپاسگزارم.