پنجشنبه ۹۲/۲/۲۶ یک پیوند آسمانی میان آقای مهدی مجدی نسب و دوشیزه خانم رستگار فر صورت گرفت .در هفته گذشته این دومین ازدواجی بود که در خاندان مجدی اتفاق افتاد پدر آقا داماد آقای محمدرضا مجدی نسب فرزند خواجه اسماعیل و مادر آقا داماد سرکار خانم فریبا مجدیان فرزند حاج رحیم می باشد
از طرف خاندان بزرگ مجدی به عروس خانم و اقا داماد و خانواده های محترمشان تبریک می گوییم و ارزوی خوشبختی را برای این دو جوان از خداوند خواستاریم .