به اطلاع فامیل عزیزم می رسانم که آقای بهنام مجدی نسب فرزند آقای مجید مجدی نسب در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک قبول شده اند ایشان پسر عموی دکتر نسترن مجدی نسب میباشند