معمولا تصور می‌شود که افراد در زمان خستگی خمیازه می‌کشند اما نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که خمیازه برای تنظیم دمای مغز انجام می‌شود.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا: پیش از این برخی متخصصان تصور می کردند خمیازه کشیدن به افزایش دریافت اکسیژن کمک می کند اما نتایج برخی مطالعات دیگر نشان می داد که ارتباطی بین خمیازه کشیدن و افزایش سطح اکسیژن خون وجود ندارد. هنوز متخصصان مطمئن نیستند که دلیل خمیازه کشیدن چیست و مطالعات زیادی برای مشخص کردن علت آن انجام داده اند. با این حال این بار متخصصان براساس بررسی های خود دریافته اند که خمیازه کشیدن نه به بی خوابی بلکه به تنظیم دمای مغز ارتباط دارد. به گفته متخصصان دانشگاه وین، مکانیزم نهفته برای خمیازه کشیدن در افراد ظاهرا به تنظیم شدن دمای مغز ارتباط دارد. در این بررسی که روی گروه های مختلف در وین و آریزونا انجام گرفت مشخص شد در وین افراد بیشتر در فصل تابستان خمیازه می کشند در حالی که ساکنان آریزونا در فصل زمستان بیشتر خمیازه می کشند.
به گزارش پریونشن، بر اساس نتایج این مطالعه « جرج ماسون» ، محقق ارشد این مطالعه معتقد است که در نهایت خمیازه کشیدن با دما ارتباط دارد حتی زمانی که فرد تصور می کند عمل خمیازه کشیدن مسری است