زمانی که ویدئو اختراع نشده بود وهنوز هیچ خبری از سی دی و تلفن همراه وکامپیوتر واین جور چیز ها نبود مردم برای دیدن فیلمهای مورد علاقه خود به سینما می رفتند وسینماها در آنزمان غز وقربتی داشتند وهزاران نفر از این راه امرار معاش می کردند تا اینکه مردم انفلاب کردند واکثر سینماها بعد از انقلاب مصادره شد وخیلی از آنها را از کاربری فرهنگی خارج کردند منظور من از این نوشتار بررسی این موضوع است که چرا سینماها را مصادره کردند البته بعضی از صاحبان این املاک (سینماها) به خارج از ایران رفتند که منظور من آن اشخاص نیستند ولی خیلی از آنها در ایران ماندند آنان تمامی سرمایه خود را در این راه هزینه کرده بودند وبا مصادره کردن سینماهایشان سرمایه خود را از دست داده بودند چرا این کار انجام گرفت وچرا سینماهای آنها مصادره گردید آیا املاک آنها غضبی بود؟ آیا بدهی بانکی داشتند؟آیا بانکها به جای طلبشان آنها را برداشتند؟آیا کسی از آنها شکایتی کرده بود؟آیا از اینکه فیلمهای آنزمان را نمایش داده بودند مصادره گردیدند؟ودهها سوال دیگر اگر جواب تمامی سوالات فوق منفی باشد پس به چه مجوزی این نوع سینماها مصادره گردیدند؟فرهنگ آن زمان چنین بود که چنین فیلمهایی ساخته شود وغیر از این نوع فیلمها اصولا فیلمهای دیگری ساخته نمی شد ویا اگر ساخته میشد به تعداد انگشتان دست بودند وگرفتار هزاران ممیزی واگر دقت نمایید بازیگران سرشناس امروز سینمای ایران در اکثر فیلمهای آن زمان بازیگر بوده اند پس بیاییم اموال آنها را هم مصادره نماییم یک نمونه از این مصادرها دو سینما ی تاج و جاوید شهرستان دزفول بود که سینما جاوید را بعد از چندین سال دوندگی با صرف هزینه سنگینی که صاحبش متحمل گردید به اوپس دادند واکثر آنان به همین مصیبت دچار شدند سوال من این است اگر مصادره آنها بر حق بوده است چرا مجددا آنها را به صاحبانشان برگشت داده اند واگر ناحق بوده است چه کسانی وبا چه مجوزی این کار را در سراسر ایران انجام داده اند نمونه دیگر سینما نیاگارای تهران که بعد از انقلاب به جمهوری تغییر نام دادومالکان آن مرحوم علی حاتمی ومحمد علی فردین بازیگر سرشناس قبل از انقلاب بودند بعد از گدشت ۳۰ سال نصف آنرا به بازماندگان علی حاتمی دادند ونصف دیگر آنرا که سهم فردین است جهت فروش به مزایده گذاشته اند وجالب اینکه آقای علی مصفا داماد مرحوم علی حاتمی که خواستار باز سازی سینما شده است با مخالفت شهرداری فخیمه تهران روبرو شده است من هم بودم با این کار مخالفت می کردم میلیاردها پول خدا داده را کنار بگذارم وملک مردم را به صاحبش برگردانم تا بروند سینمایی را نوسازی کنند وکار فرهنگی اجرا نمایند!خدا به فریادمان برسد حق یارتان باد محمد حسن مجدی نسب