۱۰ ماه از ثبت رسمی شرکت تعاونی خاندان مجدی به عنوان اولین شرکت خانوادگی در کشور می گذرد  . در این ۱۰ ماه طرح های زیادی در هییت مدیره مطرح شد اما تا به این لحظه هیچ کدام به سر انجامی نرسید.

طی نظرسنجی ای که در سایت انجام شد   ۶۷   درصد از خوانندگان از عملکرد شرکت تعاونی ناراضی و   ۲۴   درصد از عملکرد شرکت تعاونی رضایت و   ۹  در صد به این نظر سنجی رای ممتنع داده اند.

امید است با درایت هییت مدیره سرانجام یکی از طرح های مطرح شده در هییت مدیره مورد تصویب قرار گیرد تا بتوان با جدیت بهتری اهداف اقتصادی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی خاندان مجدی را پیگیری کرد.

با آرزوی بهترین ها برای هییت مدیره شرکت تعاونی خاندان مجدی