به اطلاع خاندان محترم مجدی می رساند که به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه«بانو عصمت عبدالحسینی »همسر مکرمه ی آقای محمودمجدی نسب و عروس مرحوم خواجه محمد در روزپنج شنبه۹۲/۸/۱۶ مراسم بزرگداشتی برسر مزارش واقع درگلزار شهدای اندیمشک (از سمت چپ درب ورودی راه آهن ) برگزار میگردد .حضور شما موجب تسلای خاطر بازماندگان خواهد بود. خداوند روح ایشان و جمیع رفتگان را قرین لطف و آمرزش خود کند.