با نهایت تاسف و تالم چهلمین روز در گذشت بانویی مومنه حاجیه خانم مجدی فرزند مرحوم خواجه مهدی  را به اطلاع همه عزیزان میرسانیم لذا با توجه به شرایط موحود هزینه مراسم صرف امور خیریه میگردد

لطفا جهت شادی روح آن مرحومه فاتحه ای قرائت بفرمایید