مدتی است باب جدیدی در دزفول راه افتاده است وهر کسی که سرما خوردگی جزیی وجودش را فرا گرفت به محض اینکه لباس عافیت پوشید صبح روز بعد بنر های چند متری در نقاط مختلف شهر نصب می شود وسلامتی او را به ایشان تبریک می گویند با این مقدمه به ظاهر طنز می خواهم به موضوعی اشاره نمایم که مدتی است در دزفول باب گردیده است به عنوان مثال بنر های چند متری در نقاط پر تردد شهرنصب کرده اند واز آقای مهندس پاپی نماینده شهرمان به خاطر ارتقاء دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تشکر وقدر دانی کر ده اند توجه شما را به دو نکته در این مورد جلب مینمایم
۱- ارتقاء دانشکده علوم پزشکی دزفول به دانشگاه کاری نیست که در این مدت محدود بتوان آنرا به سر انجام رساند وسالیان زیادی است که مسئولین مربوطه پیگیر این کار بوده اند تا الان که نتیجه تلاش آنها به بار نشسته است
۲-نمایندگان منتخب هر شهری موظفند در مقابل حقوق ومزایایی که دریافت می نمایند به مطالبات مردم شهرشان که از طرف مسئولین آن شهر به آنها گفته می شود رسیدگی نمایند
با توجه به این دو نکته چه ضرورتی دارد با به ثمر نشستن هر کاری از طرف نماینده شهر مان از طرف افراد وشرکت ها و…..بنر در شهر نصب نمایند؟آیا ارگانی در این شهر وجود ندارد که بتواند از این کار زشت جلوگیری نماید؟نصب بنر از طرف یک شرکت ساختمانی وتبریک این شرکت به نماینده شهرمان را چگونه توجیه نماییم ؟واصولا شرکت ساختمانی چه ربطی به دانشگاه علوم پزشکی دارد ؟تا کی باید شاهد رواج کارهای غیر اصولی در شهرمان باشیم؟