بالاخره کارگروهی جهت ساخت حسینیه خاندان مجدی تشکیل شد و اولین جلسه ی خود را در تاریخ یکشنبه ۲۹ / ۱۰ / ۹۲ برگزار کرد .
در این جلسه ، که با حضور جمعی از جوانان و دوستداران اهل بیت تشکیل شد ، در مورد ساخت حسینیه تصمیماتی اتخاذ گردید و جهت تسریع در کار،پیگیری امور ، بین افراد ، تقسیم گردید.
تصمیمات این جلسه و پیگیری های بعدی آن در اطلاعیه های بعدی می آید .