دکتر ” طریق السوادان ” ایاتی را در قران مجید پیدا کرده است که قید می کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر

است . مثلا ” مرد برابر است با زن .

گر چه این مسئله از نظر صرف و نحو دستوری بی اشکال است اما واقعیت اعجاب اور این است که تعداد دفعاتی

که کلمه مرد در قران دیده می شود ۲۴ مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قران دیده می شود نیز ۲۴ مرتبه

است .از دیگر کلمه ها نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- دنیا ۱۱۵ مرتبه / اخرت ۱۱۵ مرتبه

۲- ملائک ۸۸ مرتبه / شیطان ۸۸ مرتبه

۳-زندگی ۱۴۵ مرتبه / مرگ ۱۴۵ مرتبه

۴- سود ۵۰ مرتبه / زیان ۵۰ مرتبه

۵- مصیبت ۷۵ مرتبه / شکر ۷۵ مرتبه

۶- ارزو ۸ مرتبه / ترس ۸ مرتبه

۷- سختی ۱۱۴ مرتبه / صبر ۱۱۴ مرتبه

۸- ابلیس ۱۱ مرتبه / پناه جستن از شر ابلیس ۱۱ مرتبه

۹- ملت ( مردم ) ۵۰ مرتبه / پیامبران ۵۰ مرتبه

۱۰- ذهن ۴۹ مرتبه / نور ۴۹ مرتبه