سال ۱۳۹۱ با تمام خوبیها وبدیهایش در حال تمام شدن است وکمتر از شصت ساعت دیگر گردش کره زمین به دور خورشید به اتمام میرسددر این یک سال بعضی افرادرا رنجاندیم بعضی هارا خوشحال کردیم نسبت به بعضی ها بی تفاوت بودیم چند نفر از افراد فامیلمان را از دست دادیم وچند نفر به فامیلمان اضافه شدبابازماندگان از دست رفته ها احساس همدردی کردیم وبا شادی فامیل شادی کردیم ودر این مدت زمین بدون توجه به تمامی این رویدادها به جرخش خود ادامه می دادحال که به پایان سال ۱۳۹۱ نزدیک میشویم بیاییددر این سال جدید همه چیز خودمان را نو کنیم کدورت ها را دور بریزیم اگر خدای ناکرده باخواهری یا برادری یا هر کس دیگری اختلافی داریم با گذشت ومهربانی بر این مشکلات فائق آییم دنیایی که در آن زندگی می کنیم بسیار کوچک است وعمر ما بسیار کوتاه پس این چند روز عمرمان را با خوبی ومهربانی سپری نماییم گرد همایی بزرگ خاندان مجدی در چهارم فروردین سال۱۳۹۲نقطه عطفی است در این راستا هدف مهم ما از برگزاری این همایش بی نظیر ومنحصر به فرددر ایران وحتی در جهان رسیدن به این امر مهم است امیدوارم بتوانیم به یاری خدا ۷۵۰ خانواده خاندان مجدی یک خانواده شویم به امید دیدار یکایک شما عزیزان در روز چهارم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی حق یارتان