شهید نادر جاوید نیا فرزند حاجیه خانم طاهره مجدی نسب بعد از ۳۳ سال دوری از وطن سرانجام پیکر مطهرشون به وطن بازگشت و در قطعه شهدای جاوید الاثر اصفهان به خاک سپرده شد.
به امید بازگشت پیکر دیگر شهید این خانواده.شهید مسعود جاویدنیا
عکاس: حامد مجدی
AU6A0003

AU6A0012

AU6A0025

AU6A0036

AU6A0045

AU6A0053

AU6A0080

AU6A0086

AU6A0094

AU6A0120

AU6A0140

AU6A0155

AU6A0156

AU6A0167

AU6A0183

AU6A0184

AU6A9977

AU6A9984

AU6A9985

AU6A9989

AU6A9997

AU6A9998

 

AU6A0218