تکیه گردی در واقع نوعی صله رحم است.صله رحم چیست ؟
احوالپرسی از خویشان و نزدیکان و همسایگان و مگر تکیه گردی جز این است .
امشب هیات عزاداران محله ی قلعه – کوی شهید مجدیان – در قالب هیاتی منسجم به دیدار همسایگان هفت گانه خود رفت.هفت محله ای که به همراه کوی مجدیان ، زیر پرچم قلعه قرار می گیرند و هیاتی متحده را تشکیل می دهند.ساعت به  ۱۰.۳۰ نزدیک میشد که حرکت کردیم . ابتدا به سراغ نزدیکترین همسایه رفتیم.هیات فاطمیه .
صدای حزین و سوز ناک مداح خوبمان اقای علی شیخ نجدی با نوحه ی زیبایش با بند تکراری زیر ، شوری در فاطمیه به پا کرد بخصوص زمانی که از زبان رباب می خواند :
مانده داغی بر جگرم
خدا نشد آبی برسانم به اصغرم
پس از آن شیب تند محله ی قلعه را پشت سر گذاشتیم و بر عزاداران ” حسینیه آل علی ” وارو شدیم . استقبال میزبانان نشان از وحدت محله داشت.به راه خود ادامه دادیم و به تکیه مرحوم حاج باقر رشنو رسیدیم . محیطی فراخ برای چلاب آماده کرده بودند . مداح ، یاد و خاطره ی ملا باقر رشنو را زنده کرد.از کوچه ی تنگ و باریکی گذشتیم و به حسینیه حضرت ابوالفضل العباس رسیدیم . لحظاتی توقف کردیم و هنوز به راه نیفتاده بودیم که به ” مسجد قلعه ” رسیدیم .  مسجد قلعه با آن ابهت دیرینه و به یاد ماندنی گذشته اش که روزگاری مقر اصلی ” علم یراق ” بود و اقای غلامرضا مجدی ف حاج اسماعیل با هیکل ورزیده اش یک پای ثابت برنامه بود .
به مسیرمان ادامه دادیم . به تکیه ” داوری ها ” رسیدیم . میزبانان از عدد انگشتان یک دست فراتر نبودند.از انجا گذشتیم و به کوی آیت الله معزی رسیدیم .این مکان در واقع آخرین ایستگاه بود.خانواده های محترم معزی و عباسی در این مکان میزبان بودند.ساعت به ۱۱.۴۵ شب نزدیک می شد که وارو محله ی خودمان شدیم.این دومین سال پیاپی است که این رسم حسنه را به جای می اوریم .
در طول مسیر اقای امین شیخ نجدی نیز به نوحه سرایی پرداخت.امشب ( ۱۰ آبان ) نیز همچون شب های گذشته ، هیات های مختلفی وارد محله شدند و ار آنان به گرمی استقبال شد . از این هیءات می توان به زنجیر زنان صحرابدر مغربی – کوچه کاروان ، سنج و دمام علقمه و هیات عزاداران سید الشهدا اشاره کرد .
امشب ( ۱۱ آبان ) ساعت یازده ، تعزیه خواهیم داشت.انشاالله با حضور خود باعث دلگرمی دست اندر کاران شویدAU6A0573 AU6A0586 AU6A0589 AU6A0592 AU6A0594 AU6A0595 AU6A0597 AU6A0599 AU6A0602 AU6A0604