در ابتدای جلسه ، گزارش جلسه قبل خوانده شد و اقای محمود رضا مجدی نسب از طرف جمع نویسندگان از اقای حامد مجدی بابت تلاش های ایشان برای تغییر قالب سایت ، قدر دانی کرد . سپس اقای حامدمجدی ، آیتم های قالب جدید را برای جمع نویسندگان تشریح کردند .
پس از ان شورای نویسندگان به بحث و بررسی پرداختند و نقطه نظرات خود را بیان کردند .
ابتدا اقای محمد حسن مجدی نسب از نویسندگان در خواست کردند مطالب متنوع و غیر تکراری بنویسند و خواستار تشکیل کمیته ای برای کار بر روی شجره نامه شدند.همچنین پیشنهاد دادند قسمتی در سایت تعبیه شود تا بتوان فیلم های قدیمی خاندان مجدی را پخش کرد .
اقای دکتر علیرضا مجدی نسب گفتند اکنون که سایت ، موضوع های مختلفی دارد برای هر بخش یک مسئول انتخاب کنیم . بر این اساس پس از شور و مشورت اعضا ، افراد زیر انتخاب شدند :
۱ دزفول شناسی : اقای محمد رضا مجدی نسب

۲تاریخ ایران زمین : اقای مهدی مجدینسب ف مرتضی

۳ مشاهیر ایران : اقای حامد مجدی

۴ گردشگری : اقای محمد حسن مجدی نسب

۵ عکاسی : اقای حامد مجدی

۶ چیستان : اقای محمد حسن مجدی نسب

۷ شعر و ادبیات : خانم فروغ مجدی

۸ اشپزی : خانم فروزان مجدی

۹ کامپیوتر : اقای امین شیخ نجدی

۱۰ عکس هفته : اقای مسعود مجدی

۱۱ پزشکی و سلامت : اقایان دکتر محمد مجدی نژاد و دکتر علیرضا مجدی نسب و دکتر نسترن مجدی نسب

۱۲ نجوم : اقای مجتبی مجدی فر

۱۳ طنز : اقای مهدی مجدی نسب ف محمد باقر

۱۴ اخبار شرکت تعاونی خاندان مجدی : اقای محمد رضا مجدی نسب

از پیشنهادات دیگر دکتر علیرضا مجدی نسب تهیه ی فیلم از مصاحبه ها و نیز لینک سایت دزفول شناسی و مرکز عاشورا به سایت خاندان مجدی بود و بالعکس.
اقای امین شیخ نجدی درخواست کردند سایت را به وبلاگ های مفیدی که توسط افراد خاندان مجدی اداره می شوند متصل کنیم . همچنین در خواست تغییر هد سایت را داشتند که مقرر گردید خودشان این کار را انجام دهند .
اقای مسعود مجدی فرمودند قسمتی از فضای سایت را به تبلیغ اختصاص دهیم که پس از شور و مشورت به این جا ختم شد که با توجه به اینکه این سایت ، یک سایت خانوادگی است این کار در یک قالب خاص صورت گیرد .
خانم فاطمه حلاجی در خواست افزودن دو قسمت به نام های ” خانه و خانواده ” و ” تالار گفتگو ” را به سایت داشتند.
اقای محمود رضا مجدی نسب خواهان افزودن ایتم ” حرف و مشاغل ” به سایت شدند و اقای مهدی مجدی نسب در خواست کردند افرادی که عکس هفته را تعویض می کنند در انتخاب عکس دقت و وسواس کافی را داشته باشند .
این جلسه در ساعت ۲۳.۴۵ دقیقه خاتمه یافت