با سلام و عرض پوزش از خوانندگان عزیز بابت وقفه ای که در ارائه ی گزارش چهارمین جلسه ی نویسندگان سایت پیش امد .
این جلسه در تاریخ شنبه ۳۱ / ۴ / ۹۱ همچون جلسات گذشته در منزل اقای محمد حسن مجدی نسب برگزار گردید.
به خاطر شروع ماه رمضان تعدادی از نویسندگان سایت حضور نداشتند اما در چهره های حاضر در جلسه ، دو چهره ی جدید به نام های خانم راضیه مجدی نسب فرزند محمد رضا و اقای مسعود مجدی فرزند مرحوم محمد علی به چشم می خورد که خود را به عنوان نویسندگان جدید سایت معرفی کردند .
در ابتدای جلسه اقای محمود رضا مجدی نسب با خوش امدید به مدعوین ، گزارشی از جلسه ی قبل را ارائه دادند و نویسندگان را از تلاش هایی که جهت تغییر در ساختار سایت صورت گرفته است مطلع کرد و در ادامه به بیلان کاری نویسندگان سایت پرداختند . بر این اساس از تاریخ ۱۰ / ۳ ۹۱ تا ۳۱ / ۴ ۹۱ اقای محمد حسن مجدی نسب با ارائه ی ۱۲ مطلب و اقای محمود رضا مجدی نسب با ارائه ی ۱۱ مطلب بالاترین مطالب را در سایت درج کرده اند .
نویسندگان دیگر سایت به ترتیب ارائه ی مطالب بدین شرح معرفی می شوند : اقای محمد رضا مجدی نسب با ۵ مطلب ، مدیر سایت با ۴ مطلب ، اقای علی صفاری نسب با ۳ مطلب ، اقایان محمد مجدی نژاد ، امین شیخ نچدی و احمد مجدی فر هر کدام با ۲ مطلب ، خانم ها فروغ مجدی و فاطمه مجدی نسب هر کدام با ۱ مطلب و دیگر نویسندگان بدون ارائه مطلب .
اقای محمد رضا مجدی نسب خواستار دسته بندی نویسندگان سایت شدند و پیشنهاد دادند با توجه به افراد بسیار زیاد تحصیل کرده ای که در خاندان مجدی وجود دارد افراد به شکل کمیته کمیته تقسیم شوند و هر کدام به دنبال مطالب تخصصی خود بروند .
اقای حامد مجدی از نویسندگان در خواست کردند نیاز نیست همیشه مطالب بلند و جامع در سایت بزنند . حتی چند جمله ی کوتاه و پر مغز نیز می تواند خوانندگان سایت را به تامل وا دارد .
اقای مسعود مجدی نیز پیشنهاد دادند در زیر عکس روز ، بیوگرافی افراد نوشته شود .
سپس نویسندگان به بحث و گفتگو در مورد ساختار کیفی سایت پرداختند و در انتها پس از طرح و راهکارهاو پیشنهادهای خود ، به جمع بندی ان مبادرت ورزیدند.
در پایان اقای مسعود مجدی و خانم راضیه مجدی نسب با اخذ رمز و شناسه ، به عنوان جدیدترین اعضای نویسندگان سایت معرفی شدند که طی چند روز گذشته مطالب ایشان را در سایت ملاحظه فرموده اید.