سیر در درمان فشار خون بالا-چربی بالا-دیابت غیر وابسته به انسولین-پیشگیری ازایجاد لخته خون -درمان گرفتگی عروق مصرف دارد.

علت بوی بد دهان در اثر مصرف سیر تولید سولفور و اسید نیتریک حاصل از متابولیسم ان در بدن می باشد.

عوارض جانبی:مصرف زیاد سیر با معده خالی باعثسوزش در معده و دهان ونیز تهوع و استفراغ میشود.ترکیبات سولفور دار سیر باعث الرژی و ایجاد اسم و درماتیت تمتسی میشود. همچنین مصرف زیاد سیر باعث افزایش خونریزی بعد از عمل جراحی میشود.

تداخلات دارویی سیر:مصرف همزمان سیر با  داروی وارفارین که از ضد انعقاد های خوراکی استباعث افزایش زمان انعقاد تا دو برابر حد معمول می شود.نیز سیر اثر ضد پلاکت اسپرین وپلاویکس را افزایش می دهد.

موارد منع مصرف:افرادی که ناراحتی گوارشی دارند منع مصرف دارند نیز مصرف سیر در دوران بارداری وشیر دهی با احتیاط زیاد باید صورت گیرد.

اشکال دارویی سیر در داروخانه:قرص الیکوم  ۲۶۵ میلی گرمی و