کوچه ای در یزد

کوچه ای در یزد

490 - Copy

بازار سرپوشیده یزد

بازار سرپوشیده یزد

صحن مسجد جامع یزد با خادم مسجد ایشان گفتند هر حشره ای که روی دیوار فیروزه ای رنگ اینجا بنشیند سر خورده وبر زمین می افتد زمان گفتن اذان نیز روزنه ای بود که با زاویه معینی به داخل مسجد به کمک نور افتاب مشخص شده بود

صحن مسجد جامع یزد/ خادم مسجد گفتند هر حشره ای که روی دیوار فیروزه ای رنگ اینجا بنشیند سر خورده وبر زمین می افتد زمان گفتن اذان نیز روزنه ای بود که با زاویه معینی به داخل مسجد به کمک نور افتاب مشخص شده بود

دیدن توریست های بالای هشتاد سال ومقایسه آنها با سالمندان کشورمان برایم شگفتی ساز بود

دیدن توریست های بالای هشتاد سال ومقایسه آنها با سالمندان کشورمان برایم شگفتی ساز بود

مسجد جامع یزد که یکی از شگفتی های معماری ایران است

مسجد جامع یزد که یکی از شگفتی های معماری ایران است

خانه ای قدیمی در یزد

خانه ای قدیمی در یزد

 

بازار زیبای زرگران در بازار سر پوشیده یزد

بازار زیبای زرگران در بازار سر پوشیده یزد

بازاری در یزد که به صورت سنتی روی زمین بساط کرده بودند

بازاری در یزد که به صورت سنتی روی زمین بساط کرده بودند

میدان امیر چخماق

میدان امیر چخماق

صحن دیگری از مسجد جامع

صحن دیگری از مسجد جامع

سالن غداخوری یکی از هتل های سنتی

سالن غداخوری یکی از هتل های سنتی

نمایی دیگر از یک هتل سنتی

نمایی دیگر از یک هتل سنتی

سر در هتل سنتی والی

سر در هتل سنتی والی

پیرمردی نابینا در حال تکدی

پیرمردی نابینا در حال تکدی

زور خانه ای قدیمی در یکی از محلات قدیمی شهر

زور خانه ای قدیمی در یکی از محلات قدیمی شهر

نمای موزه آب یزداز میدان امیر چخماق

نمای موزه آب یزداز میدان امیر چخماق با پنج باد گیر

مغازه ای در میدان امیر چخماق

مغازه ای در میدان امیر چخماق

نمای حیاط موزه آب

نمای حیاط موزه آب

614 - Copy - Copy - Copy

سرداب مسجد جامع

سرداب مسجد جامع

قران کامل به ابعاد 550در هشتاد سانتی متر

قران کامل به ابعاد ۵۵۰در ۸۰سانتی متردر موزه یزد

قباله ازدواج زوجی در یزد

قباله ازدواج زوجی در یزدمربوط به۱۴۷ سال

میدان ساعت

میدان ساعت

درب خانه ای قدیمی

درب خانه ای قدیمی

دالانی قدیمی

بازاری قدیمی

تکیه امیر چخماق

تکیه امیر چخماق

رستوران هتل سنتی والی

رستوران هتل سنتی والی

خیاطی دریزد با مغازه ای قدیمی ورادیویی لامپی که هنوز هم کار می کرد

خیاطی دریزد با مغازه ای قدیمی ورادیویی لامپی که هنوز هم کار می کرد

اثر هنرمند فقید یزدی روح الله مفیدی

کار دستی هنرمند فقید روح الله مفیدی یزدی

واثر دیگرش

واثر دیگرش

واثری دیگر از ایشان روانش شاد باد

واثر دیگری از ایشان روانش شاد باد

یکی از وسایل موزه یزد

دیدنی های موزه یزد

نمایی از موزه یزد

نمایی از موزه یزد

زور خانه ای جنب موزه آب

زور خانه ای جنب موزه آب

مقنی در قنات

مقنی در قنات

کوچه ای قدیمی

کوچه ای قدیمی

دخمه زرتشتیان زرتشتیان تا چندی پیش مردگان خود را بر فرار این کوه قرار می دادند تا طعمه لاشخورها شود وسپس استخوانهای باقی مانده از جسد را در چاهی نزدیک محل می ریختند ولی اکنون مردگان خود را دفن می نمایند

دخمه زرتشتیان
زرتشتیان تا چندی پیش مردگان خود را بر فرار این کوه قرار می دادند تا طعمه لاشخورها شود وسپس استخوانهای باقی مانده از جسد را در چاهی نزدیک محل می ریختند ولی اکنون مردگان خود را دفن می نمایند

محله ای زیبا وقدیمی که باز سازی شده بود

محله ای زیبا وقدیمی که باز سازی شده بود

کوچه ای قدیمی

کوچه ای قدیمی

 سالن غذاخوری یکی از هتل های سنتی یزد

سالن غذاخوری یکی از هتل های سنتی یزد