زهره در اساطیر یونان الهه ی زیبایی و دومین سیاره ی منظومه ی شمسی است.این سیاره آن قدر در آسمان شب پرنور است که مردم اغلب آن را با ستاره ها اشتباه می گیرندهرچند این نور زیاد به علت دمای بسیار بالایی آن است.

– همشهری آنلاین: مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: پس از هشت سال انتظار روز چهارشنبه ۱۷ خرداد پدیده گذر سیاره ناهید و یا همان زهره را از مقابل خورشید خواهیم داشت که تا ۱۰۵ سال دیگر شاهد نمونه دیگری از آن نخواهیم بود.

مدیر انجمن نجوم آماتوری  با اشاره به  دوره‌های گذر که به ترتیب ۸ سال، ۱۲۲ سال ، ۸ سال و ۱۰۵ سال هستند افزود: تازه‌ترین پدیده گذر سیاره ناهید از مقابل خورشید در سال ۱۳۸۳ خورشیدی روی داد و این در حالی بود که منجمان جهان تکرار این پدیده را ۱۲۲ سال پیش بینی کرده بودند، بدین معنی که این پدیده در سال ۱۲۶۱ خورشیدی و هشت سال قبل از آن در سال ۱۲۵۳ رخ داده بود..

به گفته عتیقی، رصد بعدی گذر زهره پس از سال ۱۳۹۱ در سال ۱۴۹۶ خورشیدی یعنی ۱۰۵ سال دیگر امکان پذیر خواهد شد.

توجه: با توجه به عبور سیاره ناهید از مقابل خورشید و خطرات ناشی از رصد مهر تابان ضروری است هر فرد رصدگر دارای عینک مخصوص رصد این پدیده باشد و یا تلسکوپ و دوربین عکاسی و فیلم برداری خود را به فیلتر ویژه رصد خورشید مجهز نماید.