۲۷ ام تیر ماه ۱۳۹۲ جشن تولد ۹۵ سالگی نلسون ماندلا را در افریقای جنوبی با شکوه تمام در مقابل بیمارستانی که مدتهاست در آن بستری است برگزار کردند وسازمان ملل متحد نیز چنین روزی را روز نلسون ماندلا نامگذاری نموده ورئیس سازمان ملل وبیل کلینتون سخنرانی هایی در این مورد ابراز نمودند تمجید وستایش کردن از چنین مردی برای چیست ؟مردی که تمام عمر خودش را برای مبارزه با تبعیض نژادی سپری نمود ودر آخرین باری که باز داشت گردید به زندان ابد محکوم گردید وبعد از گذشت۲۷ سال از زندان آزاد شد ۲۷ سالی که مورد اذیت وآزار زندانبانان بود و رذیلانه ترین بی احترامی ها را بر او روا داشتند وقتی از زندان بیرون آمد وچندی بعد قدرت را به دست گرفت ورئیس جمهور افریقای جنوبی شد خبر نگاری از او پرسید با زندانبانانی که این همه سال بر تو ستم کردند چه میکنی؟جواب داد تمامی آنها را بخشیده ام !!گذشت وبزرگی تا این حد کار هر کسی نیست با این نوشته کوتاه ویادی از این اسطوره صبر واستقامت می خواستم این نکته را بیان نمایم که چه زیبا است تمامی رهبران جهان از این مرد والامقام درس مملکت داری بیاموزند وبه خاطر جرائمی خرد ویا بی احترامی نسبت به آنها که از طرف بعضی از آحاد مردم وارد میشود به دیده اغماض بنگرند چرا که لذتی که در گذشت است در انتقام نیست این فرموده حضرت علی است که ایشان آنرا سرلوحه زندگی خود قرار داده است و اما ما فقط بر روی کاغذ آنرا می خوانیم وعملی در آن نیست لابد می پرسید چرا در جوابتان بگویم که سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام نمود که۳۰۰۰۰۰۰۰پرونده در سراسر کشور داریم !یعنی تقریبا نیمی از مردم ایران اسلامی از نیمی دیگر شکایت کرده انداین جماعت واین هم نلسون ماندلا خودتان قضاوت کنید ستایش وتمجید از آن کیست?