برای اولین بار با چند تن از اعضا خاندان مجدی در مسجد بازار جرقه تشکیل شرکت تعاونی چند منظوره خاندان مجدی زده شد در آن جلسه بنده سه پیشنهاد دادم اول تاسیس سایت مخصوص خاندان مجدی دوم گرد همایی سالیانه خاندان سوم نشر فصلنامه مختص خاندان مجدی که سومی مورد قبول قرارنگرفت به یاری خدا سایت به همت آقای حامد مجدی راه اندازی گردید که نتایج شگرف آنرا روزانه مشاهده می نمایید یکی از آرزوهای بزرگ من تجمیع سالیانه خاندان معظم مجدی بوده که به یاری خدا این امر نیز صورت گرفته است واما هدف من از این نوشتار واین مقدمه این است که چندی پیش پسر عموی گرامی آقای محمود رضا مجدی نسب نوشته ای در سایت قرار دادند واز شما جهت بهتر برگزار شدن مراسم گرد همایی نظر خواهی کرده بودند ولی متاسفانه از ۸۵۰ نفر افراد خاندان بزرگ مجدی یک دیدگاه از آقای مسعود مجدی در باره موضوعی به این مهمی دریافت گردید ودیگر هیچ آیا زیبنده است برای برگزاری این گرد همایی بی نظیر وشگرف ما را یاری ننمایید؟ما فقط از شما نظر می خواهیم تابتوانیم با جمع آوری این نطرات مراسم را با شکوه بهتری بر گزار نماییم ما کارهای زیر بنایی این کار عظیم را انجام داده ایم وجزئیات این کار توسط محمود رضا مجدی نسب به اطلاع شما خواهد رسید ولی این شما هستید که بایستی با نطرات خوبتان ما را یاری نمایید نظرات شما میتواند برنامه های این مراسم با شکوه را بارورتر نماید منتظر نظرات شما هستیم.