تعریف فشار خون:فشاری که خون هنگام عبور از رگ به دیواره ی ان وارد می کند فشار خون گفته می شود.واحد اندازه گیری فشار خون بر اساس میلیمتر بر جیوه است یعنی فشاری که بتواند مایع جیوه را یک میلیمتر بالا ببرد.میزان فشار خون بر اساس وزن-جنس-سن-نژاد (سیاه وسفید) در افراد متفاوت است.فشار خون  را به صورت کسری می نویسند که صورت ان فشار سیستولیک(انقباض قلب) و مخرج ان فشار دیاستولیک(انبساط قلب)است.فشار خون  طبیعی در افراد بزرگسال  ۱۲ بر روی ۸ می باشد .اگر فشار خون فردی بیش از ۱۴ بر روی ۸ باشد وی افزایش فشار خون دارد.علایم فشار خون بالا عبارتند از:سر درد-بی حالی-تهوع – استفراغ و در صورت عدم درمان سکته ی قلبی است.

عواملی که باعث افزایش فشار خون میشوند:بالا بودن چربی خون-بالا بودن قند خون-استرس-سیگار کشیدن-ارثی بودن-سن زیاد-وزن بالا-بی تحرکی-مصرف بعضی از داروها-

داروهای مورد استفاده در در مان فشار خون:این داروها باید زیر نظر پزشک تجویز شوند وشامل داروهای زیر می باشند

۱)مدرها:شامل هیدرو کلرو تیازید-فرسماید-تر یامترن  اچ و اسپیرینو لاکتون میباشد

۲)بلو که کننده های کانال کلسیم:شامل دیپریدامول-نیفید پین-املو دپین

۳)مهار کننده های انزیم رنین- انژیو تانسین:شامل کاپتو پریل-انالاپریل-لوزارتان

نکته بسیار مهم در مصرف داروهای فشار خون این است که این داروهه باید به صورت منظم و دقیق طبق دستور پزشک مصرف شوند و از کم وزیاد شدن انها به صورت خود سرانه کاملا پرهیز نمود.