July 25,2024 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

به مناسبت سالروز درگذشت صمد بهرنگی

به دنبال فلک… روزی بود روزگاری. مردی هم بود از آن بدبخت‌ها و فلک‌زده‌های روزگار. به هر دری زده بود فایده‌ای نکرده بود. روزی با خودش گفت: این جوری که ن...

مشاهیر ایران