September 27,2021 | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

فروغ ترک کرد

  خبر چنان تلخ و گزنده بود که تا چندین روز تلخی ذائقه را هیچ شربت و شیرینی مرهم نبود.بانوی صبورم آهنگ سفر را بی خبر و آرام ساز کرده بود. شوق سفر ...

فوت