November 27,2022 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

داستان خانه ی ما

نجار پیری خود را برای بازنشسته شدن آماده می کرد. یک روز او با صاحبکار خود موضوع را درمیان گذاشت. پس از روزهای طولانی و کار کردن و زحمت کشیدن ، حالا او...

داستان های خواندنی