خانم فروزان مجدی نسب به بنده اطلاع دادند عزیزانی خود را برای حضور در بازاچه خیریه چهارم فروردین آماده کرده اند.

از کلیه عزیرانی که قصد شرکت در این امر خیر را دارند تقاضا می شود نهایتا تا پایان روز جمعه، ۲۵ اسفند از طریق دیدگاه های همین مطلب آمادگی خود را اعلام کرده تا غرفه در اختیارشان قرار بگیرد. در صورت عدم اعلام قبلی،  روز برگزاری بازارچه شرمنده عزیزان خواهیم شد زیرا غرفه ها به تعداد شرکت کننده ها آماده خواهد شد.

خواهشمندست برای هماهنگی های نهایی در صورت امکان شماره تلفن خود را درج کرده و یا به ایمیل fatima7f@yahoo.com ارسال فرمایید.