ماه ربیع الاول بهار زوج های جوان ما شده است۰به سلامتی و مبارکی دیشب آقای ناصر مجدی فرزند خواجه محمد رضا به جرگه جوانان متاهل خاندان پیوستند ۰دوشیزه الهه غله کار دیشب پای سفره عقد ، پیوند عشق و محبت با این جوان برومند بستند و عنوان تازه ترین عروس خاندان را از ان خود کردند۰از طرف خود و خاندان محترم مجدی این پیوند مبارک و خجسته را به این زوج واقعا جوان تبریک گفته و روزگاری خوش برایشان ارزومندم۰