در این نظرسنجی ۶۸% از مخاطبین از عملکرد سایت خاندان مجدی در سال ۹۱ رضایت داشتند و ۳۲% از خوانندگان از عملکرد سایت رضایت نداشتند.این وبسایت جهت نزدیکی هرچه بیشتر فامیل در این روزگار سخت که هر روز به دلیل مشغله های مختلف رابطه ها کمتر و کمتر می شوند راه اندازی شد و به لطف ایزد مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گرفت.

امید است با راهنمایی های شما عزیزان بتوانیم قدم های مثبتی در جهت رفع کاستی های سایت برداریم.