الف:احساس:احساسا تتان را به رسمیت بشناسید.با انها زندگی کنید اما بهتر است ان ها را مبنای قضاوت هایتان قرارندهید.

ب:بردباری:برد باری را در روابط با افرادخانواده،دوستان و حتی غریبه ها اثر دهید.شکیبایی کلید تداوم دوستی ها است.

پ:پایداری:پایداری در راه رسیدن به اهداف و ارزوهای معقول اگر چه ممکن است دشوار باشداما به مرور زمان برایتان لذت بخش خواهد شد.

ت:تصمیم:تصمیم قطعی ،هشیارانه و به موقع میتواند شما را از وضعیت شک و تردید و دو دلی نجات دهد.همیشه گفته اند تصمیم گرفتن اسان است اما نگه داشتن ان سخت است.

ث:ثبات:ثبات در انجام فعالیت های روزانه ،هفتگی و ماهیانه باعث میشود به تدریج ان فعالیت بخصوص،در شما نهادینه شود به طوری که اگر روزی ان را انجام ندهیداحساس عدم رضایت از خود به شما دست میدهد.

ج:جاه طلبی:جاه طلبی اگر مثبت و واقع بینانه باشد به شما در رسیدن به اهداف بزگ کمک میکند.

چ:چشم پوشی:چشم پوشی از خطا ها،کم محلی ها،بدی ها و زخم زبان های اطرافیان زیباتر و تاثیر گذارتر از مقابله ی به مثل می باشد.یادتان باشد جواب بدی،بدی نیست همانطور که الودگی ها را با الودگی نمی توان پاک کرد.

ح:حرف شنوی:حرف شنوی نقطه ی اغاز حرکت به سوی تغییر است.بشنوید و خوب بشنوید،انگاه بهترین ها را انتخاب کنید.

خ:خدمت:خدمت به پدر و مادر،اقوام،دوستان،افراد اشنا و نا اشنا را در اولویت اول فعالیت های روزانه ی خود قرار دهید.

د:درستکاری:زیاد به معنا و مصداق های ان فکر نکنید.فقط همیشه یادتان باشد که در کارها،فعالیت ها ،حرف هایی که می زنید،حتی فکر و خیالی که از سرتان میگذرد احترام به خود و دیگران را لحاظ کنید.درستکاری یعنی همین.

ذ: ذکاوت:ذکاوت و تیز هوشی در تصمیم گیری و هدف گذاری ها،شما را راحت تر به اهداف تعیین شده ی زندگی شخصی و اجتماعی میرساند.

ر:راز داری:رازداری و حفظ اسرار دوستان و اطرافیان ،بر اعتماد انان به شما می افزاید و پیوند های دوستی بین شما را محکم تر میکند.

ز:زمان بندی:بعضی افراد هستند در حالی که خود را اسیر زمان بندی های بسیار دقیق برای فعالیت های روزانه نمی کنند.زمان شروع و پایان مشخصی برای انجام انها در نظر میگیرند.بلا تکلیفی و مشخص نبودن وضعیت شما ،باعث هدر رفتن وقت و انرژی میشود.

ژ:ژرف اندیشی:از پدیده های اطراف و رویداد هایی که برای شما اتفاق می افتد به سادگی عبور نکنید.گاهی ورای این اتفاقات و حادثه ها چیز های زیادی برای تعمق و اندیشیدن وجود دارد.فراموش نکنید نیوتن از ساده ترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد جاذبه را کشف کرد.

س:سکوت:از قدیم گفته اند سکوت کن تا عزیز شوی.سکوت حد وسط پر حرفی و خجالت است.سکوت در یک جمع به شما ابهت و عزت میدهد.کم گویی و گزیده گویی از صفات کسانی است که خرد را رهبر افکار و اعمال خود اختیار کرده اند.

ش:شکر گزاری:فقط کافی است تصور کنید انگشت شست یا مژه ندارید.شکر،نشانه ی زیبایی برخورد شما با نعمت هاست.وقتی فردی را دیدید که از نعمتی محروم است ولی شما ان محرومیت را ندارید بگویید:خدایا من تمسخر نمی کنم و بر خود نمی بالم بلکه تو را برای نعمت های بزرگ می ستایم.

ص:صداقت:صداقت،بذر محبت و دوستی را می افشاند و سایه ی ارامش و اطمینان خاطر را بر روابط میگستراند.صداقت،قلبتان را زلال و اسمانی می کند.

:ضابطه مندی :برای  برقراری روابط اجتماعی و تداوم ان برای خود ضابطه و معیار داشته باشید.ایا میدانید تاثیر گذارترین افراد روی شما ،ده نفری هستند که از دیگران به شما نزدیکترند؟

ط:طلب و خواستن:خواستن،توانستن است.خواستن باید مداوم،پایدار و همیشگی باشدتا به توانایی و انجام ایده ال کاری منجر شود.

ظ:ظرافت:در کارهایتان ظرافت و دقت داشته باشید.سعی کنید وقتی فعالیتی را شروع می کنید مراحل انجام ان را با دقت و علاقه و تمرکز انجام دهید.

ع:عشق:عشق دگرگون کننده ترین نیروی طبیعت است.عشق به مادر،عشق به فرزند،عشق به همه زیبایی های عالم.

غ:غرور مثبت:کسی که خود را بزرگوار می پندارد و برای خود ارزش قایل است،تن به فعالیت های پوچ و بی هدف نمی دهد.خود را بزرگ بدانید تا بزرگ بیندیشید.

ف:فداکاری:گاهی گذشتن از خواسته ها و تمایلات شخصی به نفع ارامش و شادی افرادی که دوستشان داریم می تواند بسیار لذت بخش باشد و در ما احساس شایستگی و لیاقت را برانگیزد.

ق:قدر شناسی:این که چقدر قدر دان زندگی و نفس هایی هستید که میکشیددر سلامت روان و ارامش شما به شدت تاثیر گذار است.

ک:کمال طلبی:در فراگیری دانش های جدید و علم اندوزی به کم قانع نشوید.هر روز به دنبال دانش و مهارتی تازه باشید.

گ :گذشت:به نظر شما اگر به جای واکنش های تکانشی و هیجانی در قبال رفتار های نادرست دیگران،کمی فکر میکردیم و سپس با گذشت از کنار انها میگذشتیم،این همه شاهد دعوا و نزاع و حتی قتل بودیم؟

ل:لبخند:لبخند حتی از روی اجبار باعث کاهش اهنگ ضربان قلب در حالت اضطراب و تنش می شود.

م:مشورت:مشورت با کسانی که تجربه ی گذشتن از پیچ و خم های زندگی را در کارنامه ی خود دارند به شما در انتخاب راه صحیح کمک می کند.

ن:نیایش:چه مدت از روز را صرف راز و نیاز و صحبت با یک موجود متعالی و برتر می کنید؟نیاش روح شما را جلا میدهد .قلبتان را از سنگینی و در گیری های روزمره سبک میکند.

و:ورزش:این جمله برای همه ما اشناست.عقل سالم در بدن سالم است.داشتن بدنی سالم و اماده در مقابل انواع بیماری زا مستلزم تمرینات منظم و سبک بدنی می باشد.

ه:هدف گذاری:برای رسیدن به قله های پیشرفت و تعالی و پرورش استعداد های نهفته در وجودتان باید هدف گذاری کرد.با برنامه ریزی به سوی هدف رفت.

ی:یکرنگی:یکرنگی به روابط شما ابهت و عظمت می بخشد.پشت سر دیگران و جلوی انها شخصیت واحدی داشته باشید.