اگر بازدید کننده ثابت سایت خاندان مجدی باشید، حتما متوجه شده اید که در چند ماه اخیر سایت طراوت و شادابی گذشته را ندارد.

در واقع منهای نویسندگانی چون آقایان محمودرضا مجدی نسب و محمدحسن مجدی نسب، سایر نویسندگان هیچ مطلبی روی خروجی سایت نگذاشته یا در بهترین حالت به یکی دو مطلب بسنده کرده اند.

نگاهی به تعداد مطالب ارائه شده در چند ماه اخیر بیاندازید:

مــــرداد……………..۷۳ مطلب

شهریـور…………….۱۰۱ مطلب

مهـــــــر…………….۳۱ مطلب

آبــــــان …………….۲۸ مطلب

آذر ماه………………۱۶ مطلب

اما چرا؟

چرا سایتی که روزانه میانگین بازدیدی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دارد، باید رو به رکورد برود؟

چراسایتی که با بیش از پانزده نویسنده ساپورت می شود باید با چنین وضعیتی روبرو شود؟

شاید پاسخ این سوال ها در نحوه بازخورد مراجعین سایت نهفته باشد…

به عنوان کسی که نزدیک به ده سال سابقه نویسندگی در مطبوعات کشور را دارد و نوشتن به جزیی از برنامه روزمره اش تبدیل شده، به جرات می گویم آنچه به نویسنده انگیزه می دهد بازخورد مخاطب است؛ حال چه مثبت و انرژی بخش، چه نقادانه و چه حتی منفی.

موردی که در سایت خاندان مجدی محلی از اعراب ندارد.

به چند نمونه از پر بازدید ترین مطالب چند ماه گذشته دقت کنید:

۱-      دکتر ملک آسا؛ نویسنده آقای محمد حسن مجدی نسب

مشاهده:۱۸۳ بازدید

بدون دیدگاه

دو رای مثبت

۲-      مزینان؛ نویسنده آقای محمد حسن مجدی نسب

مشاهده: ۲۰۷ بازدید

بدون دیدگاه

یک رای مثبت از مجموع سه رای

۳- اسطوره ای برای من، دخترم، همه ایران؛ نویسنده فاطمه حلاجی

     مشاهده: ۲۵۵ بازدید

     سه دیدگاه

     دو رای مثبت از مجموع چهار رای

۴-      طرز تهیه قلیه دزفولی؛ نویسنده خانم فروزان مجدی نسب

مشاهده: ۱۵۷ بازدید

یک دیدگاه

دو رای مثبت

۵-      بیمارستان آیت الله نبوی؛ آقای محمودرضا مجدی نسب

مشاهده: ۴۵۴ بازدید

شش دیدگاه

بدون رای

توجه کنید تمام مطالب قید شده کاملا تولیدی هستند و نه صرفا کپی شده از جایی دیگر.

با شناختی از اکثر نویسندگان محترم سایت دارم، مطلعم که تک تک آنها با توجه به مشغله کاری و زندگی باید ساعاتی ویژه را برای تهیه مطلبی درخور مراجعین اختصاص دهند. موضوعی که در هر صورت با آغوش باز پذیرفته اند. اما آیا تلاش این عزیزان شایسته یک رای یا نظر کوتاه نیست؟

بدون شک این شما خوانندگان محترم هستید که به نویسندگان برای ادامه کار انگیزه می دهید.

هدف من از نوشتن این مطلب، ارائه دیدگاه شخصی ام در رابطه با رکورد سایت بود. شاید شما خواننده محترم و یا سایر نویسندگانی نظراتی خاص داشته باشند که ارائه آنها باعث خشنودی است.

پی نوشت: در جریان تغییر قالب سایت تعدادی از دیدگاه ها جابه جا و یا حذف شد. شاید نمونه های مورد استناد بنده جزو این موارد باشد. اما انچه ذکر شد جو کلی حاکم بر سایت است.