در آستانه ولادت بی بی هر دو عالم حضرت زهرا (س)،دوشیزه نسترن مجدی فرزند خواجه محمد رضا کنار سفره عقد نشستند و به تقاضای ازدواج آقای حسین علی گلی جواب بله را دادند.از طرف خود و به نیابت از خاندان بزرگ مجدی این پیوند را به ایشان و همسر گرامی شان تبریک عرض کرده و امیدوارم سالیان سال در کنار هم زندگی خوشی داشته باشند.