میلیونر گورنشین
خدا را شکر اگر در این مملکت میلیونر نزیستیم، خیال‌مان راحت است وقتی مردیم میلیونر می‌شویم و در قبر میلیونی دفن می‌شویم.

اکاذیب گوری
– حالا که هر قبری چندمیلیون تومان شده، از چندوقت دیگر حتا نمی‌توانیم گورمان را گم کنیم و جایی برویم.
– ممکن است خیلی آرزو بر دل‌مان مانده باشد اما خیال‌مان راحت است آرزوهای‌مان را به گور هم نمی‌توانیم نمی‌بریم، حتا.
– تا دیروز طرف بچه به دنیا می‌آورد بچه را می‌گذاشت توی زنبیل و سر راه ولش می‌کرد. از فردا حتما طرف یکی‌ش بمیرد، میت را می‌کند توی صندوق عقب و توی جوب یا زیر پل ولش می‌کند و خلاص.
– از طرفی بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، وضعش توپ توپ شد. اما به عنوان مفاسد اقتصادی قبل از دستگیری رفت کانادا و در همسایگی سلین دیون گور به گور شد و به سزای اعمالش رسید، پسر بد.

ضرب‌المثل گوری
– ز گهواره تا گور پارتی بجوی.
– اگر پای کسی لب گور بود، معلوم می‌شود وضعش خیلی خوب است و حالا حالا خیال مردن ندارد.
– زنده به گور کردن نیز از این به بعد جزو آداب اشراف محسوب می‌شود و برای خوشگذرانی آخر هفته‌ها کسی را زنده زنده به گور می‌کنند.
– همچنین قبر این‌قدر گران شده که حتا سگ هم دیگر نمی‌تواند به قبر آدم بخندد.

Pick up
از قدیم می‌گویند مرده روی زمین نمی‌ماند. راستش ما تا الان فقط دیدیم که زنده‌ها روی زمین نمی‌مانند و در خیابان سه سوت بلندشان می‌کنند. به نظرمان از این به بعد که مرده به خاطر گرانی قبر روی زمین می‌ماند، باید ضرب‌المثل مذکور را به “زنده روی زمین نمی‌ماند” تغییر دهیم.

گور اجاره‌ای
گور دو نبش در قطعه ۶۶ بهشت زهرا / دوطبقه / با مالک / اجاره / ۲۷ میلیون پیش، ماهی ۳۰۰ هزار تومان.

قبر و برق
از وقتی قبر و برق گران شده، برای بازماندگان آن مرحوم دیگر نمی‌صرفد که آن مرحوم را دعا کنند «نور به قبرش ببارد.»

زنده و مرده یکی
با توجه به گرانی گور می‌توان نتیجه گرفت که زنده و مرده ما یکی است و در حالت زنده و مرده هشت‌مان گروی نه‌مان می‌ماند.