رمضان به پایان رسید و اینک روزی است که باید نتیجه یک ماه روزه و عبادت را جشن گرفت و چه نتیجه ای زیباتر از این
که غنچه های فطرت انسان در سپیده عید فطر، شکوفا شود و جان انسان در فضای معطرش به پرواز درآید. عید فطر، عید
فطرت است. روزی است که انسان به فطرت پاک خود باز می گردد و به شکرانه این بازگشت، به ستایش باری تعالی به
جشن و سرور می پردازد.
عید فطر، روز جشن است، جشن نزدیکی و قرب به بارگاه الهی، جشنی که به مناسبت پایان یک ماه عبادت مخلصانه برگزار
می شود. به راستی که عید فطر، روز بازگشت به فطرت، بازگشت به خدا، اتصال به آسمان و مروج به عرش اعلی است.
عید فطر نمادی از پرواز انسان به ملکوت معنویت است.اما امسال ما متفاوت تر از هر آنچه که تجربه کرده ایم و هر آن
تعداد سالهایی که دیده ایم به استقبال این عید الهی میرویم و دست نیاز به درگاه خالق بی نیاز بلند میکنیم و سلامتی
جامعه جهانی را از او طلب میکنیم.عید فطری بدون نماز.عید فطری بدون دیدن عزیزان و دوستان در صف نماز.بدون
دید و بازدید بستگان. به امید این که بار دیگر میزبان سلامتی در جامعه و شهر و کشورمان باشیم در خانه می مانیم. به
یاری خدا و تلاش دانشمندان علم پزشکی وهمکاری خلق خداروزهایی سرشار از آرامش و سلامتی ان شا ا￾ در پیش روی
خواهیم داشت.عیدتان مبارک.