همزمان با عید سعید فطر دوشیزه مریم مجدی نسب فرزند مرحوم خواجه هوشنگ با آقای میلاد لاوریان نوه دختری مرحوم خواجه محمد مجدی نسب پیمان عقدی میمون و مبارک بستند۰از طرف خود و به نیابت از خاندان بزرگ مجدی این پیوند را تبریک گفته و برای این زوج روزگاری خوش آرزو دارم