آغوش مادر گرم ترین آغوشی بود که در دوران زندگی مان تجربه کردیم و برای همیشه به خاطر سپردیم؛ وقتی مادری آسمانی می شود هرگز آغوش مان سرد نخواهد شد؛ چراکه عشق مادر آن قدر عمیق است که تا اعماق وجودمان نفوذ کرده و هرگز یارای خروج از وجودمان را ندارد؛ انگار برای همیشه در وجود مان جا خوش کرده است تا دل مان همیشه خوش باشد.
عطر مادران آسمانی در کوچه پس کوچه های خاطرات ما در حال وزیدن است و از هر خاطره به خاطره ای دیگر سرک می کشد؛ چه خوش است از عمق جان خویش نفس کشیدن در این کوچه پس کوچه های زیبای خاطرات! تا این که به تمامی پر شویم از عطر مادر و خالی شویم از غصه های سنگین و سمی دلتنگی. مادرآسمانی عزیزمان ،حاجیه خانم ملکه اله وردی ،در بین ما نیستی ولی وجودت را حس می کنیم .در چهلمین روز از عروج جانسوزت به رسم ادب بر مزارت گرد هم می آییم و بهترین درودها و سلام ها را نثار روح پاکت خواهیم کرد

زمان پنج شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ از ساعت۱۵ الی ۱۷
مکان.شهید آباد.پشت مسجد شهید آباد.