همزمان با سالگرد پیوند آسمانی دختر رسول الله و مولا امیر المومنین،دوشیزه منصوره مجدی فرزند مرحوم حاج محمدعلی مجدی روز جمعه چهارم مهر ماه کنار سفره عقد نشستند و پیمان زناشویی با آقای مهدی دوایی فر بستند۰از طرف خود و به نیابت از خاندان بزرگ مجدی این پیوند خجسته را تبریک گفته و روز گاری خوش برای این دو جوان برومند ارزومندم