چند ماهی است که از شروع ساخت حسینیه خاندان مجدی در محله ابا و اجدادی مان یعنی محله قلعه میگذرد۰با وجود تمام مشکلات اداری و مالی این پروژه ،به لطف خدا و مساعدت شماعزیزان اینک طبقه اول و دوم ساختمان مرحله دیوار چینی را نیز پشت سر گذاشته و با نصب در و پنجره های این ساختمان ،کار به دلیل عدم بودجه علنا خوابیده است۰همت و اراده ای عالی باید ،تا این کار که بی گمان نخستین کار مشارکتی افراد خاندان مجدی است به پایان برسد۰

روی سخنم با تک تک فامیل محترمم و خصوصا با بانوان مجدی میباشد که الحق والانصاف تاکنون نقشی پر رنگ در تامین هزینه احداث ساختمان داشته اند۰وام های یک میلیونی آماده تحویلی در صندوق قرص الحسنه حامیان ورزش جنوب داریم با باز پرداخت یکساله که می تواند در حال حاضر گره گشا کار باشد ۰اراده و همت کنیم و هر دو یا سه نفر از یک خانواده با تقبل یکی از این وام ها یاری رسان دست اندرکاران عوامل اجرایی این پروژه باشیم۰به امید همکاری شما عزیزان و به امید این که قبل از پایان سال جشن افتتاحیه حسینیه خاندان مجدی را برگزار کنیم۰