فرهنگسرای عطار تهران جشنواره ای در فضای مجازی به راه انداخته تحت عنوان “جشنواره تولید کتاب های صوتی”.

هدف این جشنواره تولید کتابخانه صوتی برای کودکان و نوجوانان، به ویژه کودکان نابینا و همچنین ایجاد مرکزی برای حفظ قصه ها و متل های کهن ایران با گویش ها و زبان های محلی ایران است.برای شرکت در این جشنواره کافیست در لینک زیر امادگی خود را اعلام کنید، یکی از کتب پیششنهادی یا کتابی را که خود مدنظر دارید انتخاب کرده، در منزل صدای خود را ضبط کنید و از طریق ایمیل برای برگزارکنندگان جشنواره بفرستید.

زمان این جشنواره تا ۲۲ اسفند است و اطلاعات بیشتر را می توانید در سایت http://attarlibrary.farhangsara.ir/fa-ir/home.aspx مشاهده کنید.