پاسخ- از نظر شرعی مهریه بر عهده ی مرد است آیات و روایات آن را مشخص کرده اند. همچنین روشن است جهیزیه به عهده ی زن و خانواده ی زن نیست. شما عالمی را پیدا نمی کنید که بگوید از نظر شرعی واجب است که خانواده ی دختر جهیزیه را برای ابتدای زندگی آماده کند. مهریه حضرت زهرا(س) زره حضرت علی (ع) بود. زره را فروختند و از پول آن زره، مقداری وسایل تهیه کردند. پس پول جهیزیه حضرت از پول مهریه تهیه شد. پس ازنظر شرعی جهیزیه به عهده ی خانواده ی دختر نیست گرچه الان رسمی وجود دارد خانواده ی دختر این کار را انجام می دهند. ولی بدانید خانواده ی دختر در حق پسر لطف می کند جهیزیه می دهد. خانواده ی پسر هم باید از خانواده ی دختر تشکر کند وسایل اولیه زندگی را برای دختر و دامادشان تهیه می کند.

نمی دانیم چطور بعضی از خانواده ها(پسر)، به جهیزیه دختر ایراد می گیرند؟ جهیزیه حکم یک هدیه است و نمی توان به آن ایراد گرفت. اصل این کمک، کمک خوبی است ولی اگر تبدیل به وظیفه ی خانواده ی دختر و باعث ایرادگیری خانواده ی پسر شود، اشتباه است.

بعضی می پرسند چرا دختر موظف است جهیزیه ی خوب به خانه ی پسر ببرد. حتی بعضی پدر و مادرها به خاطر نداشتن جهیزیه از ازدواج دخترشان صرف نظر می کنند این کار خیلی اشتباه است. بعضی از پدر و مادرها فکر می کنند جهیزیه عزت دختر است. یعنی اگر جهیزیه کامل و لوکس باشد، دختر را با عزت به خانواده ی شوهر می فرستند. چرا ما در مورد واژه های کلیدی زندگی مان این قدر ساده فکر می کنیم؟ آیا عزت دختر به این است که وسایلش لوکس باشد؟یعنی شخصیت ما باید اینقدر بی ثبات و کوچک باشد که با یخچال لوکس، بزرگتر شود؟ آیا عزت به وسایل است؟ آیا در فرهنگ دینی به ما این طور یاد داده اند؟
در دعای جوشن کبیر داریم: ای کسی که هر کس را که بخواهی عزیز می کنی یعنی عزت دست خداست پس عزت ،دست فرش و مبلمان نیست. در قرآن کریم داریم: تمام عزت برای خداست. هیچ کسی از غیر از خدا عزتی ندارد به شما بدهد. پس عزت را نزد مردم ندانید.

بیایید تصمیم بگیریم که بزرگ شویم. ما باید مشخص کنیم مردم چه بگویند نه اینکه مردم مشخص کنند که ما چه بگوییم. در همه جُربُزه ی تعیین تکلیف برای دیگران وجود دارد. چرا ما باید اینقدر کوچک شویم تا دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند؟ چقدر پدر و مادرها هستند که به خاطر سنگین بودن جهیزیه، از خواستگاران دخترشان صرف نظر می کنند.